Památky na území obce

V obci se nedochovaly takřka žádné významné stavby. Do dnešní doby se dochoval pouze křížek na okraji obce (směr Veleň) a kaplička Panny Marie z konce 19. století. V dolní části obce jsou památníky padlým z I. a II. světové války.

Mnohem významnější jsou památky z doby podstatně starší. V Přezleticích, v místě tzv. Zlatého kopce, se nachází světoznámé vzácné naleziště sídlišť nejstaršího až staršího paleolitu (před 2,5 mil. - 250 tisíci lety). Jedná se o archeologické naleziště tábořiště člověka vzpřímeného (Homo erektus). Nález je nejstarším dokladem osídlení v Evropě. Naleziště je známo již více než padesát let, samostatný archeologický výzkum se zde ale začal provádět až od roku 1975. Při výzkumu jednoho z horizontů naleziště bylo odkryto prakticky celé sídliště archantropů. Zachovaly se zbytky lidského obydlí - masivní chaty, ohniště, kosti, zbytky potravy a použité nástroje.