Cena vodného a stočného 2024

1. 1. 2024 cena vodného činí 57,83 Kč/m³ a cena stočného činí 86,03 Kč/m³ s DPH.