Změny ve vydávání osobních dokladů od 1. 7. 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů

Změny ve vydávání cestovních pasů