Archeologické naleziště Zlatý kopec – první kroky k nápravě