Jednání o rekonstrukci krajských průtahových komunikací a chodníků

17. prosince 2021 Aktuality

Dnes proběhlo jednání o rekonstrukci krajských průtahových komunikací a chodníků. Schůzky se zúčastnili zastupitelé obce, pan náměstek hejtmanky (nyní již ministr dopravy) Mgr. Martin Kupka, ředitel Krajské správy a údržby silnic Ing. Jan Lichtneger, jeho náměstek, dále vedoucí projektu, zástupce vedoucího oprav komunikací, člen projekční kanceláře a další. Jednání vyústilo k následujícím jasným dohodám: Vyjádření kraje k odvolání se dá očekávat každým dnem. Do 31.12.2021 dostane obec soubor smluv, které je třeba uzavřít mezi obcí a vlastníky dotčených pozemků a to bez ohledu na výsledek odvolání. Během 14. dní v lednu 2022 zajistí obec obeslání vlastníků s návrhem znění smluv a žádostí o uzavření smluv. Podpisy smluv poběží průběžně s cílem uzavřít smlouvy do 15.3.2022 a to bez ohledu na výsledek odvolání. Došlo k dohodě o projekčním, finančním a stavebním rozdělení na tři samostatné úseky. Pokud se ukáže některý z úseků problematický, bude z projektu dočasně vyjmut, to závisí zejména na výsledku odvolání a výsledku souboru podepsaných smluv s vlastníky dotčených pozemků. Prováděcí dokumentaci stavby a rozpočty zajistí projektanti do 15.3.2022 a to bez ohledu na výsledek odvolání. Tento dílčí termín bude ještě prověřen s panem vedoucím projektantů. Příprava Zadávací dokumentace soutěže na zhotovitele stavby nebo staveb (úseků) bude vypracována projektanty a KSUS do poloviny března a též zaslána obci k připomínkování do poloviny března 2022 a to bez ohledu na výsledek odvolání. Obec obratem připomínkuje a ke konci března 2022 bude vypsána soutěž na zhotovitele, termín závisí na výsledku odvolání. Odhad trvání soutěže je 2–5 měsíců. Po vysoutěžení zhotovitele začne obratem plánovaná rekonstrukce jedné z etap. Obec i kraj jsou na akci finančně připraveni. KSUS provede na komunikace v její správě, v úseku z Přezletic směrem na Čakovice, komplexní opravu. Stavbu bude KSUS koordinovat s pražskou TSK. Děkujeme panu náměstkovi Kupkovi, vedení KSUS a dalším pracovníkům KSUS a projekční kanceláři za progresivní a aktivní posun k cílené rekonstrukci komunikací a stavbě chodníků. Videozáznam z celého jednání je ke zhlédnutí zde: https://youtu.be/pKaO6ohDAxw Jan Macourek místostarosta