Ceny svozu směsného odpadu pro rok 2021

21. prosince 2021 Aktuality

Žijeme v době, kdy se každý z nás musí vyrovnávat s něčím naprosto novým a každý tuto situaci neseme psychicky a materiálně různě. Zastupitelé obce jsou si vědomi výrazných dopadů na peněženky našich občanů, způsobené neobvyklou výší inflace a zdražováním energií. Jednomyslně se proto usnesli na pomoci občanům Přezletic, výrazným snížením poplatků za svoz odpadu. Oproti předpokládané výši poplatku 1Kč/l, zastupitelstvo schválilo výši poplatku 0,6Kč/l. Dále poskytne příspěvek za ekonomiku svozu na větší nádoby. Ceny svozů tak budou, oproti předpokladu skokového výrazného zdražení vlivem změny zákona, podobné cenám letošního roku. Ceníky budou zveřejněny na počátku roku. Poplatky začnou být vybírány v březnu. Vzhledem k tomu, že významnou finanční zátěž pociťují senioři, rozhodlo se dále zastupitelstvo obce zvýšit příspěvek obce seniorům na obědy o 5Kč. Příspěvek se tak zvýší z 25 na 30Kč na jednotlivý oběd.

Užijte si toto avizované překvapení dle vlastního uvážení. Za vedení obce a zastupitelstvo Jan Macourek místostarosta