OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

6. června 2022 Aktuality

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s., přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“

Originální dokument [1.37 MB]