Výstavba hřiště u rybníka

20. září 2022 Aktuality

začne v nejbližších dnech. Jedná se o výstavbu menšího ze dvou projektovaných hřišť. Jedná se již o III. část realizace (po revitalizaci rybníku, dětském hřišti). Na přiložených obrázcích je vidět celem a výřez části ve výstavbě. Rovněž i tato etapa je z části financována z prostředků dotace MMR. Zprovoznění hřiště předpokládáme na jaře příštího roku. V rámci výstavby dojde k částečnému či úplnému odstranění stávajících nefunkčních kurtů a k omezení v rámci prací. Provozu dětského hřiště se omezení nedotkne, pěkný den, Jan Macourek

Originální dokument [2.51 MB]