Benuga- Zlatý kopec, aktuální informace

15. prosince 2022 Aktuality

Vážení občané, dne 14.12.2022 proběhlo jednání starosty Tomáše Říhy a místostarosty Jana Macourka se zástupci vedení společnosti Benuga (Zlatý kopec) ohledně Dohody o narovnání a souvisejících dokumentů. Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že jsme dospěli ke vzájemné dohodě, která bude předložena dne 21.12.2022 zas­tupitelstvu. Věříme, že tato dohoda bude schválena a následně dne 22.12.2022 oběma stranami i podepsána. Tato dohoda je důležitým podkladem nejen pro získání kolaudace budovy H4,H5 a Hc, ale také posledních dvou budov G. Podpis dohody umožní obci převzetí a následné provozování vodovodu a kanalizace v celé lokalitě Zlatý kopec, obci budou předány veřejné prostory pro komunitní centrum a lékaře. Mimo jiné bude také zajištěno vybudování křižovatky Cukrovarská, dobudování zbylé infrastruktury a převzetí obcí. Případné konkrétnější informace poskytneme po podpisu dohody, hezký den Jan Macourek místostarosta