Nabídka prostoru pro inzerci na webových stránkách www.mratinsko.cz

20. července 2012 Aktuality

Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka, jehož členem je i obec Přezletice, provozuje webové stránky www.mratinsko.cz, kde se představují jednotlivé členské obce, včetně možné prezentace kulturních, sportovních i jiných akcí. Hlavním cílem stránek však bylo zmapování regionu a vyznačení cyklotras v okolí jednotlivých obcí, a to včetně popisu jednotlivých tras.

Tyto stránky nyní nabízejí i prostor pro reklamu zájemcům z řad podnikatelů jednotlivých členských obcí.

Máte-li zájem o reklamu, kontaktujte pro bližší informace Obecní úřad Přezletice obec.prezletice@prezletice.cz.