Zlatý kopec u Přezletice - akce Archeologického léta

2. srpna 2023 Kultura

Zlatý kopec u Přezletice – akce Archeologického léta Návštěvník se dozví o historii objevu, přírodních poměrech a podoby tehdejšího Polabí, výsledcích výzkumu a jeho významu. Na lokalitě jsou dodnes patrné obnažené geologické profily a zbytky buližníkových skalek, které sloužily jako útočiště hominidů druhu Homo erectus i jako zdroj lokálního materiálu pro výrobu nejstarších nástrojů. Účastníci si prohlédnou obrázky z výzkumu i repliky archaických nástrojů pocházejících z lokality. V průběhu cesty zmíníme i pravěké a raně středověké nálezy z katastrů Veleně a Přezletic, na jejichž rozhraní staropaleolitická lokalita Zlatý kopec leží.

Odkaz na termíny a rezervaci : https://www.archeologickeleto.cz/…c-prezletice

Průvodcem je archeoložka Mgr. Andrea Němcová, která je pracovnice Oblastního muzea Praha – Východ a je také autorem scénáře expozice a návrhu prostorového řešení trojrozměrné instalace s chýší, která je v současné době součástí expozice muzea v Brandýse nad Labem.