Co Vám zde v obci nejvíce chybí?

13. listopadu 2023 Aktuality

napište své náměty a my se budeme snažit je zrealizovat. Nepište prosím o chodnících a průtahových komunikacích, Mateřské škole a Workoutovému hřišti. O těchto záležitostech víme a intenzivně na nich pracujeme, Konkrétně na MŠ je hotový projekt a bude ukončena soutěž na zhotovitele. Jakmile bude vypsán dotační titul, což očekáváme v polovině příštího roku a dotace bude přidělena, jdeme na to. Průtahové komunikace a související chodníky se snad také blíží. Nyní jsou vypisována stavební povolení, tak pokud se někdo neodvolá, Středočeský kraj slíbil obratem uvolnění financí, tak snad také již v příštím roce. Potřeba Workoutového hřiště je pro nás čerstvou informací. Zahrneme ho do finančního plánu a pokusíme se zrealizovat příští rok nebo 2025. A nyní, co byste ještě rádi? Pište k příspěvku na fb nebo na mistostarosta@prezletice.cz. Budeme se těšit. Hezký večer Jan Macourek