Anketa první výstupy

24. listopadu 2023 Aktuality

Vážení spoluobčané, mnohokrát děkujeme za Vaše podněty v rámci ankety. Naprostá většina je inspirující. Pro začátek jsem Vaše podněty vložil do tabulky (snad přehledné) a rozdělil na projekty realizovatelné obratem, v krátkém horizontu dvou let, v dlouhodobém horizontu a projekty prakticky neřešitelné nebo zcela obcí neřešitelné. U mnoha projektů již nyní mohu slíbit, že je zrealizujeme v nejbližší době. Jsou to například lavičky, koše, navýšení zeleně, Workoutové hřiště. Zajímavý je Váš zájem o dobrou restauraci. Obec má jediné prostory na Horní návsi. Jakmile to bude možné, zajistíme částečnou rekonstrukci (celkovou pak po revitalizaci celého centra obce včetně Sokolovny). Bohužel obec nemá neomezené příjmy a skutečně nejsme schopni realizovat vše v dohledné době. Pro příští rok máme ke schválení rozpočtu zastupitelstvem připravené finance například na spoluúčast na přístavbě MŠ, Dlouhého parku pod školou, Rekonstrukce I. etapy průtahových komunikací a chodníků, rekonstrukce ulice Habrové, posílení sportovních a kulturních aktivit, další výsadbu zeleně, další koše a lavičky. Pravdou je, že se některé projekty neobejdou bez dotace, žádosti budeme zcela jistě podávat, jakmile budou postupně vypisovány dotační tituly, jedná se zejména o přístavbu MŠ a rekonstrukci průtahových komunikací. Státní škrty jsou neúprosné, ale jsme optimisty. Anketu budeme nadále analizovat a v rámci komise a zastupitelstva zkusíme najít řešení i zapeklitějších problémů. Hezký den Jan Macourek

Originální dokument [30.42 kB]