Vánoční dárek

23. prosince 2023 Aktuality

Vážení spoluobčané, sousedé. Jsem rád, že Vám mohu sdělit, že I. etapa projektu rekonstrukce průtahových komunikací, včetně dostavby chodníků dostala zelenou díky nabytí moci povolení výstavby. Jedná se o velmi významný úsek vzhledem k návaznosti na školu a školku. Konkrétně se jedná o ulici Veleňskou až po křižovatku s Cukrovarskou/ Vinořskou. Součástí jsou zmíněné chodníky, vjezdy, přechody a další dopravní opatření. Nyní budeme intenzivně jednat s krajem a krajskou správu komunikací o co nejrychlejším spuštění soutěže na zhotovitele a vyhrazení potřebných finančních prostředků. V našem rozpočtu již počítáme s financemi v rámci spoluúčasti dotace. Věřím, že Vás v současných těžkých chvílích tato zpráva potěší a nalije optimismu. Pokud vše půjde dobře, mohla by začít rekonstrukce ve druhé polovině příštího roku. Vše bude záležet na přístupu kraje k vyhrazení financí, ale také a možná zejména na průběhu soutěže. U obdobných soutěží bývají problémy s prodlužováním termínů vlivem doplňujících dotazů. Stává se také, že neúspěšní kandidáti podávají odvolání. Držme si palce, aby v našem případě vše proběhlo hladce, Přeji Vám, nám všem hezké svátky Jan Macourek

Originální dokument [414.47 kB]