Ohňostroje

29. prosince 2023 Aktuality

Vážení spoluobčané, pan ministr vnitra Vít Rakušan požádal starosty, abychom v rámci „lokální autority“ zrušili silvestrovský či novoroční ohňostroj. Vzhledem k tomu, že obec Přezletice nic takového nepořádá, dovolujeme si i Vás občany požádat a doporučit Vám to samé. Zábavná pyrotechnika, bezpečné používání a doporučení Pyrotechnické výrobky (zábavní pyrotechniku) prosím, používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a věcí nejlépe mimo obytnou zónu, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu. Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob) se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákona. Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí! Pamatujte že: Jakékoliv jiné použití pyrotechniky, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem. Přejeme všem občanům Přezletic klidný vstup do Nového roku 2024.