Informace Ministerstva školství k novému systému přihlášek ke středoškolskému vzděání

30. ledna 2024 Aktuality

Na webovém portálu www.prihlaskynastredni.cz naleznete veškeré podrobnosti týkající se nových pravidel a přihlášek, včetně vzorů a video návodů i často kladených otázek. Rovněž jsme zřídili e-mailovou poradnu prihlaskynastredni@msmt.cz a v únoru bude rodičům v systému www.DiPSY.cz k dispozici i infolinka, kde jim operátoři v případě nesnází odpoví na otázky či pomohou s vyplněním přihlášky na dálku. Stručně shrnuji zásadní změny: • uchazeči si mohou letos vybrat až tři středoškolské obory (dosud to byly pouze dva) • na přihlášce je třeba seřadit obory dle priority uchazeče • přihlášku je možné podat plně elektronicky, výpisem ze systému nebo klasicky papírově • termín pro podání přihlášky v prvním kole je od 1. do 20. února – konkrétní den podání v rámci této lhůty nerozhoduje (doporučujeme vyhnout se podání v prvních a posledních dnech) • zrušili jsme zápisové lístky – nově uchazeče na školy rozřadí podle výsledků a priorit optimalizovaný algoritmus • všichni uchazeči, kteří se přihlásí alespoň na jeden maturitní obor, mají na jednotné přijímací zkoušky dva pokusy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 • jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se nově konají v pátek a v pondělí, aby děti mohly pro svou přípravu či odpočinek využít víkendu • druhé kolo se nově koná jednotně, podle stejných pravidel jako kolo první, započítávají se výsledky z jednotných přijímacích zkoušek konaných v prvním kole • případná třetí a další kola jsou již v kompetenci ředitelů příslušných středních škol Podrobné informace naleznete na www.prihlaskynastredni.cz. Doporučujeme zejména: • Leták pro rodiče • Přijímací řízení krok za krokem • Video návod na vyplnění elektronické přihlášky zákonným zástupcem • Video vysvětlující algoritmus přijetí uchazečů na školy Zavádění nového systému je vždy provázeno počátečními nedostatky, které je potřeba v průběhu času vyladit. Udělali jsme vše proto, aby byl systém od 1. února plně funkční, a věříme, že i přes možné počáteční obavy přinese elektronizované pojetí přijímacího řízení zlepšení a zjednodušení celého procesu a zejména pak méně stresu pro děti i rodiče při přihlašování na střední školy. Díky spolupráci s Vámi a řediteli základních i středních škol zajisté zvládnou školy i uchazeči tuto změnu hladce, nebo jen s minimálními nesnázemi. Prosím, pokud se na Vás někteří rodiče obrátí, že potřebují s vyplněním pomoci, nemají doma internet či tiskárnu, odkažte je na služby či organizace u Vás v obci či městě, kde by jim mohli pomoci. Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme uchazečům o středoškolské studium z Vaší obce mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek!