Parkování v obytné zóně - Staré Haltýře

12. února 2024 Aktuality

Vážení obyvatelé, rádi bychom vás upozornili na důležitou záležitost týkající se dodržování dopravního značení v oblasti Staré Haltýře. Dopravní značení jasně stanovuje, že parkování v obytné zóně je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. Bohužel jsme svědky opakovaného porušování těchto pravidel, což vede k obtížím nejen pro projíždějící vozidla, zejména společnost FCC, která má potíže s průjezdem. Obdrželi jsme několik stížností jak od společnosti FCC ohledně nemožnosti plynulého průjezdu jejich vozidel touto ulicí. Současně jsme také dostali stížnosti od některých obyvatel Přezletic, kteří uvádějí, že vozidla společnosti FCC poškozují obrubníky a zeleň v této oblasti. Je důležité vzít si toto na srdce a respektovat dopravní pravidla, abychom zajistili volný průjezd pro případné záchranné složky a zajištění svozu odpadu. V opačném případě hrozí, že společnost FCC nebude schopna provést svoz komunálního odpadu z důvodu znepřístupnění ulice. Děkujeme, vedoucí úřadu Urbanová

Originální dokument [148.75 kB]