Kandidáti ve volbách do evropského parlamentu 2024

18. března 2024 Volby 2024

Zde najdete přehled stran a kandidátů, kteří už nějakou formou oznámili záměr nebo odhodlání kandidovat.

Kandidáti uvedeni s číslem již byli oznámeni na té pozici kandidátky, ostatní jsou řazeni dle abecedy a nemusí být součástí finální podoby kandidátky.

Pořadí a složení se může měnit. Tento přehled bude nahrazen za oficiální přehled, který vydává Český statistický úřad, cca 45 dní před volbami.

https://programydovoleb.cz/…ke-volby/161