Totální úhyn ryb v Přezleticích

18. června 2007 Co se u nás děje

„Takové neštěstí a škoda, chce se mi z toho brečet“, říká pan Fieger, člen místního rybářského spolku v Přezleticích.

V dopoledních hodinách v úterý 29.5.07 objevili pracovníci firmy Zepris na hladině vodní nádrže několik těl uhynulých ryb. Zkraje to vypadalo na běžný problém při vedrech, kdy i v blízkém Ctěnickém rybníku se objevují u přepadu a hráze mrtvá těla především kaprů. Slabší ryby se při dlouhotrvajících horkých dnech nedokážou vyrovnat s menším přísunem tolik nezbytného kyslíku.

Bohužel odpoledne již bylo podél břehů velké množství dalších ryb – dravé ryby jako okouni, boleni, ale i několikaleté štiky, mezi lekníny bylo i pár kapřích těl. U břehů bylo vidět i několik kaprů, kteří z posledních sil lapali nad hladinou po vzduchu.

Odpoledne přijel k nádrži pracovník Havarijní služby České inspekce životního prostředí, aby nabral vzorek vody a viděl ekologickou havárii na vlastní oči. „Nejpravděpodobnější příčinou úhynu je nedostatek kyslíku ve vodě, přemnožené řasy, velmi slabý přítok vody a zejména pak její možná kontaminace fekálními splašky. Je také možné, že se amoniakální dusík již přeměňuje na čpavek, což je pro ryby jed.Bohužel rozbor vody bude trvat minimálně týden. Teď doporučuji provzdušňovat vodu a použít prostředek proti řasám.“, řekl po podrobném prozkoumání rybníka a jeho okolí.

Úhyn ryb pokračoval plynule dál bez jakékoliv známky zlepšení, naopak. V pátek se na hladině začali objevovat úhoři, kteří se dožadovali „změny prostředí“. Tím se pravděpodobně potvrdila teorie o čpavku ve vodě případně dalších jedovatých látek. I přes intenzivní snahu místních hasičů, kteří pravidelně pomocí plovoucího čerpadla provzdušňovali vodu, se nepodařilo absolutní katastrofu odvrátit.

O tom, co bude s rybníkem dál, se místní rybáři rozhodnou po analýze vody, která snad přinese nové poznatky. „Za tohoto stavu, kdy jsme vyhodili skoro 5 metráků ryb, to snad ani nemá cenu dál pokračovat“, povzdechl si zklamaný rybář.
L.Č.

Fotogalerie