Humanitární sbírka – poděkování za pomoc

18. června 2007 Co se u nás děje

Ve dnech 28.5.-1.6-07 proběhla v naší obci humanitární sbírka Občanského sdružení DIAKONIE Broumov, která byla zaměřena především na sbírku oblečení včetně lůžkovin, záclon, látek a domácích potřeb.

Zastupitelstvo obce děkuje touto cestou všem, kteří přispěli materiální pomocí potřebným občanům u nás i v zahraničí ( v naší obci se vybralo více než 30 pytlů s ošacením) a opravdu velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří strávili odpoledne dvě hodiny v sále OÚ a přebírali od občanů věci určené na humanitární pomoc.

Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že na podzim letošního roku proběhne akce sběru ošacení znovu.