Dětský den

18. června 2007 Co se u nás děje

2.června jsme uspořádali spolu s místními hasiči již tradiční Dětský den. I přes malé komplikace se nakonec vše vydařilo, téměř 60 dětí , včetně 6 dětí z Jedličkova ústavu v Praze, si užilo hezké odpoledne a žádné dítě neodešlo bez malého dárečku a sladkosti.

Děti soutěžily a zkoušely své dovednosti v několika disciplínách, ale největším lákadlem pro všechny děti zdravé, ale i ty zdravotně postižené, bylo nafukovací skákadlo. Velkým zážitkem bylo i hašení rybníka, kdy děti spojily zábavné s užitečným – místní hasiči i během dětského dne provzdušňovali plovoucím čerpadlem vodu v rybníce, a tak si po nasazení dvou proudnic mohly děti vyzkoušet sílu vodního živlu.

Není možné opominout „zápasení“ pomocníků pořadatelů Dětského dne při stavbě stanu pro případ deště, jehož tvar v podstatě nikdo neznal. Za svoji snahu si mohli i zasoutěžit.

Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří svou pomocí přispěli ke spokojenosti našich malých oslavenců.

23.června - sobota – zveme naše školáky za vysvědčení na malý výlet. Půjdeme procházkou do Ctěnic, prohlédneme si kočárovnu, stáje, koně a ti odvážní se na koni i svezou. Zakončíme malým občerstvením.

Přeji všem hezké prázdniny a na ukončení prázdnin máme opět pro děti připravenou velkou balonkovou show na hřišti u rybníka.
O.H.

Fotogalerie