Výlet do Ctěnic

26. července 2007 Co se u nás děje

Dětem, které navštěvují základní školu ve Vinoři, skončil školní rok letos o něco dříve. Pro vysvědčení si došly už 22.června a my jsme se rozhodli odměnit je za jejich píli malým výletem.

V sobotu 23. června jsme se vydali pěšky do Ctěnic. Děti si prohlédly stáje a dostalo se jim zajímavého výkladu o koních. Jak se který jmenuje, proč a čím se krmí, kdy se kovají a z jakého důvodu. Všechny děti si zkusily i jízdu na poníkovi. Samozřejmě jsme nevynechali ani kočárovnu a zámecký park a celou vycházku jsme završili malým občerstvením.

Vycházka to byla pěkná, i když dětí mohlo přijít víc. Nevadí, přijdou určitě 1. září na hřiště, kde pro ně uspořádáme na rozloučení s prázdninami balonkovou show.
O.H.

Fotogalerie