Konečně zase svatba v Přezleticích!

24. října 2007 Co se u nás děje

Po mnoha letech byla opět v Přezleticích svatba a snoubenci byli oddánipřímo v obci.
6. října 2007 se rozhodli pan Michal Mour a paní Dana Zuchová uzavřítmanželství. Jejich přáním bylo, aby se svatba konala v Přezleticích,jako oddávající místo si vybrali statek pana Františka Buly a oddávajícíhopana místostarostu Rudolfa Novotného.
Novomanželům Mourovým přejeme, ať se naplní jejich nejsmělejšípředstavy a přání, a samozřejmě zdraví.

Protože pořád pátráme, kdo byl naposledy oddán v Přezleticích,prosíme o pomoc. Kdo ví o poslední svatbě v obci, ať nám podázprávu. Děkujeme
O.H.