Výstražná informace ČHMÚ a odboru HMZ VGHMÚř

26. dubna 2009 Aktuality

Po zadní straně tlakové výše nad východní Evropou bude na naše území proudit teplý vzduch od jihu.

V důsledku dlouhotrvajícího suchého počasí a očekávaného oteplení během nejbližších dnů předpokládáme na většině našeho území postupně se zvyšující stupeň nebezpečí požárů. V současné době je nejvyšší stupeň nebezpečí požárů v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Situaci bude zhoršovat zesilující jihovýchodní vítr, zejména v neděli a pondělí.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:
- Je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru: kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Racko