Vyčištění Ctěnického potoka

28. dubna 2008 Co se u nás děje

Ač to trvalo delší dobu, podařilo se po roce a půl intenzivních jednání zahájit čištění Ctěnického potoka. Práce začaly koncem března a v pátek 18.dubna bylo „pracoviště“ převzato investorem, který s pracemi vyjádřil velkou spokojenost.

Pracovníci Zemědělské vodohospodářské správy povodí Labe se sídlem v Mladé Boleslavi začali začátkem loňského roku na popud zastupitelstva obce připravovat projekt na vyčištění Ctěnického potoka v katastru naší obce. Práce to byla zdlouhavá a jen neustálými urgencemi se podařilo správce toku přesvědčit o nutnosti celé akce – zanesené dno potoka minimálně půlmetrovou vrstvou nánosu, zarostlé a neupravené břehy potoka, atd. Po zpracování projektu se podařilo investorovi (ZVHS) získat potřebné peníze a práce mohly začít. Bohužel z hlediska finančního nebyl zpracován projekt i na zpevnění břehů vymletých prudkým tokem pod zahrádkami u rybníka ve Ctěnicích a na tento problém bude potřeba vypracovat projekt nový. Snad se nám správce toku podaří přesvědčit o nutnosti vyspravení břehů.

Velký dík všem, kdo měli s pracemi při čištění potoka okolo svých pozemků trpělivost a projevili ochotu spolupracovat při úpravě vodního koryta.

Fotogalerie