Chodník v Zahradní ulici

28. dubna 2008 Co se u nás děje

Na přelomu března a dubna byl dokončen chodník od laviček u kontejnerů na tříděný odpad na začátku Zahradní ulice po ulici Modřínovou. Lidé žijící v této části obce tak mají možnost dostat se „čistou a suchou nohou“ na autobusovou zastávku na Horní návsi. Doufáme, že spokojenost alespoň některých spoluobčanů vynahradí „náklady“ na tuto akci.

Zároveň připravujeme dořešení chybějícího chodníku od ulice Na Váze do Zahradní ulice a zejména pak cestu pro pěší na ulici Čakovické a kolem křižovatky dále po Veleňské do Zahradní. Tato řešení jsou však pouze provizorní a nikdy nebudou dokonalá tak, jak by byla při kompletní výstavbě místních komunikací a chodníků.