Kolaudace místní komunikace Pod Hájem

28. dubna 2008 Co se u nás děje

Koncem roku 2007 se podařilo paní starostce získat peněžní prostředky pro naši obec, které však byly velmi přísně účelově vázané. Jediné místo, které splňovalo všechny podmínky udělení dotace, byla rozestavěná ulice Pod Hájem a tak díky těmto penězům zde byla položena zámková dlažba a při vjezdu do ulice umístěn zpomalovací práh.

Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším kritériem pro žádost o finanční prostředky na jakoukoli stavbu je na prvním místě projekt, je opravdu nezbytně nutné investovat peníze do přípravy projektů stavebních akcí, po kterých v obci všichni voláme - budování dešťové kanalizace a následná rekonstrukce a výstavba místních komunikací včetně chodníků. Bohužel tato práce není na veřejnosti „vidět“, ale o to více času, námahy a peněz stojí.

A tak doufejme, že dokončení ulice Pod Hájem je první vlašťovkou k celkovému zlepšení místních ulic a že i Přezletice se dočkají kvalitních ulic s chodníky a bez bláta.

Fotogalerie