Archeologické naleziště Zlatý kopec – první kroky k nápravě

28. dubna 2008 Co se u nás děje

Po usilovných jednáních paní starostky o získání lokality Zlatý kopec do vlastnictví obce se konečně začalo blýskat na lepší časy. Jednou z důležitých podmínek pro uskutečnění převodu majetku bylo vyklizení a uklizení celého historicky cenného území od mnohaleté černé skládky a prořezání náletových dřevin.

Začátkem měsíce dubna Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových skutečně nechal lokalitu „zlidštit“ a provizorním ohrazením se snaží zabezpečit oblast před možným najížděním nákladních aut mezi stromy a shazovat zde odpadky.

Obecní úřad současně připravuje opravu závory ze strany od Přezletic (na straně od Brázdimi bude závora opravena a zprovozuschopněna zemědělským družstvem Agro), aby cesta přes Zlatý kopec byla opět uzavřena pro běžný automobilový provoz a sloužila pro obyvatele Přezletic k vycházkám třeba po nedělním obědě a dále pro potřeby cyklistů a všech pěších turistů.

Neméně důležitá podmínka pro možnost vytvoření skutečného výletního a odpočinkového místa je ale souhlas Archeologického ústavu ČAV se všemi předpokládanými budoucími aktivitami na Zlatém kopci. Ač by obec ráda již teď přispěla k vytvoření zastávkového místa třeba tím, že by zde nechala umístit lavičky, odpadkový koš plus informační tabule o dané lokalitě, musí se všemi pracemi počkat na konečný verdikt archeologů.

Nyní je kopec bez odpadků a teď už záleží jen na návštěvnících Zlatého kopce (myslím skutečného kopce a ne místo budoucí výstavby v nejnižším bodě na opačném konci Přezletic), zda svým chováním přispějí k tomu, aby se zde nezačala vytvářet skládka nová.

Fotogalerie