Zpráva z Besedy o historii Přezletic

4. června 2008 Co se u nás děje

Po delší době jsme se opět sešli na besedě. I když bylo krásné počasí a doba sušení sena, přišlo nad očekávání dost občanů. Celá pětadvacítka lidí se dostavila. A jako vždy se mluvilo nejen o historických faktech, ale i o historkách, vztahujících se k nim. Zjistili jsme, že naše obec byla soběstačná ve všech řemeslech, ať už to byli ševci, krejčí, kováři, zelináři, obchodníci, hospodští a jiní řemeslníci, promítalo se tu kino, hrálo divadlo. Na vzpomínání téma široké.

Další besedu plánujeme na podzim a budeme si povídat o Zlatém kopci s archeology, kteří slíbili svou účast. Tak se budeme těšit na nové poznatky.

Za Kulturní komisi
O. Hanzlíková