Dětský den 2008

4. června 2008 Co se u nás děje

V sobotu odpoledne uspořádal Obecní úřad a Kulturní komise ve spolupráci se Svazem dobrovolných hasičů již tradiční Dětský den. Bylo vedro k padnutí, ale dětem to nikterak nevadilo, zvláště pak, když hasiči na závěr pustili pěnu a děti se v ní mohly vyřádit. Následovala sprcha z hasičské stříkačky, a tak se vedro stalo snesitelnějším. Velký úspěch mělo lanové bludiště, lovení ryb s „opravdovým“ vodníkem, nafukovací skákadlo a samozřejmě již zmíněná pěna.

Co bylo nové a zajímavé, byly ukázky modelů letadel a pouštění modelů lodí na rybníku. Děti měly možnost vidět na vlastní oči i živého dravce – káně – a něco se o něm i dovědět.

I přes již zmíněné vedro se na hřišti sešlo něco přes šedesát dětí, což na Přezletice není až tak moc, ale kdo přišel, myslím, že nelitoval. Tentokrát nás měl Svatý Petr rád a přívalový déšť přišel až několik málo hodin po ukončení celé akce.

Na závěr chci poprosit rodiče i prarodiče o spolupráci na podobných akcích, protože stále je nás málo a takováto akce potřebuje mnoho rukou a nohou.

Za Kulturní komisi
O. Hanzlíková

Fotogalerie