Komunální odpad

Ceny známek za svoz TKO pro rok 2024:

Typ nádoby 1x týdně (52 svozů) každá středa 1x za 14 dní; (26 x) lichá středa jednorázově
80 l 3 744 Kč 1 872 Kč -
120 l 5 616 Kč 2 808 Kč -
240 l 9 985 Kč 5 616 Kč -
1100 l 45 761 Kč 22 881 Kč -
Minimální základ - - 648 Kč
Pytel 110 l - - 110 Kč
240 l BIO sezona - - 1 995 Kč

Minimální roční poplatek, kdy není objednána nádoba činí 648 Kč/poplatník

Termíny svozu BIO sezona:
11.4.2024, 25.4.2024, 9.5.2024, 23.5.2024, 6.6.2024, 20.6.2024, 4.7.2024, 18.7.2024, 1.8.2024, 15.8.2024, 29.8.2024, 12.9.2024, 26.9.2024, 10.10.2024, 24.10.2024, 7.10.2024, 21.11.2024

Jak si mohu o známku zažádat?

Známku bude možno zakoupit od 15.2. do 15.3.2024 na OÚ v úředních hodinách.

Jakým způsobem lze poplatek zaplatit?

 1. Osobně na místním OÚ v úředních hodinách – hotově nebo kartou
  Po 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
  ST 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00

 2. Převodem na bankovní účet nebo online (podmínkou je vyplněný a podepsaný formulář „VZOR Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

  Známku lze vyzvednout na OÚ v úředních hodinách po předložení dokladu o provedené platbě
  Po 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
  ST 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00

  Po dohodě lze požádat telefonicky či mailem o nalepení známky přímo na přistavenou popelnice před nemovitost každou lichou středu. Známku poté nalepí pracovníci technických služeb.

 3. On line platba přes platební bránu z pohodlí domova a následné vyzvednutí či vylepení známky, jako v případě bodu 2.

Do kdy mám poplatek zaplatit?

Poplatek je nutno zaplatit nejpozději do 15.3.2024.

Budou mi odvážet popelnici do doby, než si koupím známku?

Ano, svoz na starou známku bude zajištěn do 15.3.2024.

Kde najdu formulář?

Formulář naleznete zde. Týká se jen nově přihlášených obyvatel.

Co se stane, když poplatek nezaplatím?

Nebude-li poplatek pro danou nemovitost zaplacen ve stanoveném termínu, obec si vyžádá vrácení nádoby na odpad. Svoz nádob je organizován v souladu s informacemi o tom, za které nemovitosti byl poplatek uhrazen.

Mohu si měnit typ nádoby v průběhu roku?

Ano, lze. Je možno si o změnu zažádat 3x do roka. K 1. lednu, 1. dubnu a 1. říjnu daného roku s tím, že změnu je třeba obci ohlásit nejpozději k 15. dni předcházejícího měsíce.

Výměnu popelnice lze provést po dohodě termínu v místě sběrného místa U Křenů u Obecního úřadu nebo distribuci či výměnu k Vaší nemovitosti zajistí TSO. Nový poplatek se platí obdobně, jako v případě platby na počátku roku. Pokud se bude jednat o navýšení kapacit, musí být poplatek zaplacen nejpozději k termínu výměny nádoby.

Mohu si objednat jednorázový pytel?

Ano, možné to je, pytle jsou o objemu 110 l. Pytel není určen coby náhrada za standardní nádoby. Pro případ, že vlastník nemovitosti v obci nepřebývá a využívá nemovitost pouze dočasně a nemá standardní nádobu, nebudou mu čtyři pytle účtovány. Je však povinen zaplatit Základní roční poplatek ve výši 648 Kč a další pytle po 110Kč/Ks. Nevyzvednutí 4Ks pytlů vlastníka nemovitosti neopravňuje k nezaplacení Základního poplatku

V případě, že mi vznikne přeplatek, jak jej získám zpět?

 • V případě změny objednaných kapacit z větší na menší, nebo menší frekvence svozu bude plátci rozdíl vyúčtován k 31.12. a vrácen zpět do 15.3. následujícího roku na účet plátce uvedený v ohlášení plátce. Pokud bude plátce požadovat vrácení přeplatku v hotovosti, lze si o něj zažádat na OÚ v termínu prodeje známek tedy od 15.2.-15.3.
 • V případě změny objednaných kapacit z menší na větší, nebo větší frekvence svozu zaplatí plátce rozdíl poplatku při změně.

Jaké jsou ceny za komunální odpad na rok 2024?

Obec Přezletice letos na základě ZO usnesením č. 5/2023 stanovila základní cenu 0,9 Kč/l odpadu, a vzhledem k obrovské inflaci a zdražení energii obec Přezletice přispěje ještě navíc na ekonomiku svozu. Původní cena byla stanovena na 1,-Kč/l.