Benuga - dodatek č. 2

23. srpna 2022 Benuga - aktuální informace
  • Dodatek č.2 byl Zastupitelstvem obce schválen 15.7.2019 usnesením č. 5 a ze strany Benuga nebyl nikdy podepsán.

Originální dokument [98.39 kB]