Archiv úřední desky

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace
18. 4. 2024 6. 5. 2024 Přezletice průtah - II. etapa - Oznámení o odvolání a výzva k vyjádření [PDF, 557.64 kB]
18. 4. 2024 6. 5. 2024 Přezletice průtah - II. etapa - Oznámení o odvolání a výzva k vyjádření [PDF, 632.79 kB]
18. 4. 2024 6. 5. 2024 Přezletice průtah - II. etapa - Oznámení o odvolání a výzva k vyjádření [PDF, 196.52 kB]
15. 4. 2024 15. 5. 2024 Placení daně z nemovitých věcí na rok 2024 prostřednictvím SIPO [PDF, 65.25 kB]
15. 4. 2024 9. 6. 2024 Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků [PDF, 90.37 kB]
15. 4. 2024 31. 5. 2024 Školení okrskových volebních komisí - Volby do Evropského parlamentu [PDF, 154.16 kB]
15. 4. 2024 1. 5. 2024 VLK Opatření obecné povahy [PDF, 506.57 kB]
12. 4. 2024 21. 5. 2024 VV Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn Z 3833/00 [PDF, 231.76 kB]
12. 4. 2024 19. 4. 2024 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Přezletice [PDF, 169.98 kB]
12. 4. 2024 21. 5. 2024 VV Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny Z3563/34 [PDF, 231.74 kB]
12. 4. 2024 21. 5. 2024 VV Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z3860/00 [PDF, 231.33 kB]
11. 4. 2024 26. 4. 2024 Záměr obce - Pronájem části pozemku p.č. 255/3 [PDF, 86.45 kB]
11. 4. 2024 25. 4. 2024 Záměr obce - Pronájem části pozemku p.č. 89/75 [PDF, 87.48 kB]
8. 4. 2024 9. 6. 2024 Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF, 88.2 kB]
4. 4. 2024 4. 6. 2024 Výzva k odstranění vozidla Peugeot 307 [PDF, 288.59 kB]
4. 4. 2024 12. 4. 2024 Sdělení Odboru životního prostředí - ochrana ovzduší [PDF, 132.81 kB]
4. 4. 2024 4. 6. 2024 Výzva k odstranění vozidla Peugeot 206 [PDF, 287.41 kB]
27. 3. 2024 31. 12. 2024 RO 1/2024 [PDF, 112.41 kB]
24. 3. 2024 10. 4. 2024 Opakovaná aukce pozemků obce Přezletice v k.ú. Vinoř bude probíhat 9.4.2024 od 10.00 [PDF, 509.97 kB]
19. 3. 2024 4. 4. 2024 Rozhodnutí ,,III2444 a III0105A Přezletice průtah III. etapa,, [PDF, 652 kB]
18. 3. 2024 3. 4. 2024 Rozhodnutí ,,III2444 a III0105A Přezletice průtah II. etapa,, [PDF, 632.79 kB]
8. 3. 2024 16. 4. 2024 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 37 Z 3588/37 [PDF, 232.57 kB]
8. 3. 2024 26. 3. 2024 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024 [PDF, 238.1 kB]
8. 3. 2024 16. 4. 2024 VV - Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny Z 3706/00 ÚP SÚ HMP [PDF, 231.85 kB]
8. 3. 2024 16. 4. 2024 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 42 ÚP SÚ HMP [PDF, 297.38 kB]
5. 3. 2024 15. 3. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.3.2024 [PDF, 85.92 kB]
28. 2. 2024 14. 3. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru ,,Přeložka silnice II/610,, [PDF, 411.25 kB]
23. 2. 2024 2. 4. 2024 VV Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy [PDF, 241.63 kB]
19. 2. 2024 20. 3. 2024 Dražební vyhláška [PDF, 153.22 kB]
19. 2. 2024 20. 3. 2024 Odročení dražebního usnesení [PDF, 102.84 kB]
8. 2. 2024 23. 2. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/0105a [PDF, 971.47 kB]
8. 2. 2024 23. 2. 2024 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/0105a [PDF, 510.87 kB]
6. 2. 2024 11. 3. 2024 VV Projednání návrhu územního plánu Brázdim [PDF, 308.68 kB]
2. 2. 2024 15. 3. 2024 VV Oznámení o konání veřejného projednání o návrzích vlny 14 Z3214_14 [PDF, 543.51 kB]
2. 2. 2024 12. 3. 2024 VV Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 2984/09 [PDF, 227.96 kB]
2. 2. 2024 12. 3. 2024 VV Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z3083_00 [PDF, 280.89 kB]
2. 2. 2024 13. 3. 2024 VV Projednání návrhů změn vlny 11 3122/11 a 3123/11 [PDF, 215.28 kB]
1. 2. 2024 7. 3. 2024 Upozornění na aukci pozemků obce Přezletice v k.ú. Praha Vinoř Aukce proběhne pomocí portálu zde: https://exdrazby.cz/aukce/8079 [PDF, 502.34 kB]
15. 1. 2024 23. 1. 2024 Veřejné projednání ,,D0 stavba 520 Březiněves - Satalice,, [PDF, 237.66 kB]
5. 1. 2024 22. 2. 2024 VV Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 04 U1331/04 a U1332/04 [PDF, 252.21 kB]
5. 1. 2024 22. 2. 2024 VV Společné jednání o návrzích změn Z 2841/00 a Z 2932/00 [PDF, 455.65 kB]
3. 1. 2024 11. 1. 2024 Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Přezletice [PDF, 640.27 kB]