Historické dokumenty

Císařský otisk stabilního katastru

Originál uložen v Ústředním archívu zeměměřičství a katastru Zeměměřického úřadu v Praze.

Císařský otisk stabilního katastru obce Přezletice

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení
[3 641 kB].

Historický letecký snímek obce

Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

Hisotircký letecký snímek obce Přezletice

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení [5 732 kB].

I. vojenské mapování - josefské (1764-1768)

© 1st Military Survey, Section No. c108, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

I. vojenské mapování - josefské

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení [229 kB].

II. vojenské mapování - Františkovo (1836-1852)

© 2nd Military Survey, Section No. O_7_III, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

II. vojenské mapování - Františkovo

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení [383 kB].

III. vojenské mapování - Františko-josefské (1877-1880)

© 3rd Military Survey, Section No. 3953_1, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

III. vojenské mapování - Františko-josefské (1877-1880)

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení [153 kB].

Historické pohlednice

Pohlednice z Předletic z roku 1902

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení [183 kB].

Pohlednice z Přezletic - 20. léta 20. stol.

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení [236 kB].

Pohlednice z Přezletic - 20. léta 20. stol

Kliknutím zobrazíte obrázek v plném rozlišení [216 kB].