Soupis obyvatel obce z let 1865-1876

Jedním z mála dochovaných pramenů, které můžeme studovat ve fondu Archiv obce Přezletice, uloženém ve Státním okresním archivu Praha-východ, je „Kniha domácích obyvatel“.

Jedná se o knihu o cca 100 stranách. Na třech úvodních listech najdeme přehledný soupis majitelů jednotlivých „čísel popisných“ v obci, bohužel bez datace vzniku. Zbytek knihy pak vyplňuje seznam obyvatel (tj. nejen majitelů usedlosti, ale i celých jejich rodin). Začal vznikat cca od roku 1902 a bohužel velmi chaoticky se do něj zapisovalo a upravovalo až do roku 1922, kdy pravděpodobně pro nepřehlednost, četné škrtání a nečitelnost, vznikl soupis nový.

Přepsal jsem úvodní soupis majitelů gruntů, chalup a domků, řazený dle č.p. Podrobným rozborem a porovnáním se záznamy v pozemkových knihách soudím, že soupis vznikl někdy mezi léty 1865-1876. Nabízí se zde rok 1869, kdy na území celé země vzniklo jedno ze starších sčítání obyvatelstva. V samotné obci Přezletice se tehdy nacházelo 68 čísel popisných a k obci ještě patřila osada Ctěnice s 8 č.p.

Při přepisu jsem se držel originálu a jména nijak neupravoval.

Ctěnice

Jména domácích obyvatelů Bydlí v N. Cons. (=č.p.)
Schöler Filip 1
Schöler Filip 2
Schöler Filip 3
Schöler Filip 4
Schöler Filip 5
Schöler Filip 6
Semecký Antonín 7
Schöler Filip 8

Přezletice

Jména domácích obyvatelů Bydlí v N. Cons. (=č.p.)
Kyndl Václav 1
Břežnoveský František 2
Žížala Ján 3
Fíbr Antonín 4
Trykal Ján 5
Vrba Jozef 6
Budil Ján 7
Skrčená Jozefa 8
Hliňák Václav 9
Bajer Karel 10
Bláha František 11
Blilek (!) Jozef 12
Řehák Jozef 13
Voltr (!) František 14
Krupička František 15
Pokorná Marie 16
obecní domek 17
Antoš Jozef 18
Pokorná Barbora 19
Kubeš František 20
Moucha Václav 21
Mácha Jozef 22
Holec Jozef 23
Kratochvíl František 24
Kindl Jozef 25
Halík František 26
Holešák František 27
Antoš Jozef 28
Lefler Barbora 29
Cafourek Ján 30
Rajchrt Jozef 31
Vais Jozef 32
Schöler Filip 33
Vrba František 34
Voltr (!) Jozef 35
Adamec Ján 36
Nejedlý František 37
Antoš Jozef 39
Voltr (!) František 38
Nejedlý Ján 40
Mezera Marie 41
Jandovský Jozef 42
Šlechta František 43
Stránský Jozef 44
Kyndl Jozef 45
Fígr Pavel 46
Janoušek Ján 47
Mašín Ján 48
Kašpar Václav 49
Bárta Antonín 50
Bubeníček Ján 51
Voňavka Václav 52
Matucha Václav 53
Potůček Ján 54/a
Růžička Václav 54/b
Matoušek Ján 55
Svoboda Jozef 56
Šlechta Antonín 57
Herajn František 58
Louček Jozef 59
Bělík Marie 60
Špánek Ján 61
Filip Antonín 62
Málek Václav 63
Svoboda Eduard 64
Vrba Jozef 65
Šálek Václav 66
Dvořáček Antonín 67
Judita Ján 68

Vypsal: MUDr. Tomáš Dvořák, tdvor@seznam.cz v červenci 2007
Zdroj: SOkA Praha-východ se sídlem v Přemýšlení, fond Archiv obce Přezletice, Kniha domácích obyvatel (rok neuveden), inv. č. 6