Přezletice – historický vývoj jména obce

Přezletice (lidově ty Předletice, v Předleticích, do Předletic).

 • 1352 hered. Przessletis
 • 1356 curiam in Prsesleticz
 • 1365 ad pres. P., civis Prag. pro nunc in Przieleticz residentis ad altare in eccl. in Wynorz
 • 1385 rel. Styborii de Prziezleticz
 • 1388 Wankoni de Prziezletycz
 • 1396 Przibico cliens de Przesleticz censum in bonis in Prziesleticz
 • 1437 Henr. de Przedleticz
 • 1456 Jan z Přezletic
 • 1464 Thuoma z Přezletic právo své v Přezleticích
 • 1465 Joannis de Przezletitz
 • 1503 Jakub z Přezletic ... při smlúvách v Přezleticích, rychtář přezletický
 • 1533 Petr Kočvara z Předletic
 • 1788 Pržedleticžek, Schal.
 • 1844 Předletitz, Som

Jméno Přezletice bylo utvořeno z adjektiva přezlý "sehr böse" analogií podle jmen Maletice, Miletice, Mstětice ap. Z něho povstal novější tvar Předletice změnou zl > dl.